Villkor och bestämmelser

Home » Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 21 oktober 2021

Läs dessa användarvillkor (“villkor”, “användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen https://www.coindesktimes.com (“tjänsten”) som drivs av Coin Desk Times (“oss”, “vi” eller “vår”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte använda tjänsten.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder som utförs med ditt lösenord, oavsett om lösenordet används i vår tjänst eller i en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, egenskaper och funktionalitet är och förblir exklusivt ägda av Coin Desk Times och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Coin Desk Times.

Coin Desk Times har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att Coin Desk Times inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgänglighet. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse eller prestanda.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med USA:s lagar utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.

Vår underlåtenhet att tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att fortsätta att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal mellan oss om tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring bestäms av oss efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

New Casinos
100 % UPP TILL €300 +100 gratissnurr
100 % upp till 300 € + 100 gratissnurr
Upp till 20 % Cash Back dagligen
Upp till 20 % Cash Back dagligen
100 % upp till €/$100 plus 150 gratissnurr!

CoinPriceChange

- Advertisement -